Anderslov.info
Detta är ett hobbyprojekt som började med att jag ville veta vilka tider sopstationen i Anderslöv hade öppet. Efter mycket letande på Trelleborgs kommuns hemsida så hittade jag det till slut. Samma problem hade jag när jag skulle ringa in en sjukanmälan till skolan. Hittade till slut ett telefonnr, som visade sig vara avslutat! Frustrerande!

Därför registrerade jag anderslov.info och skapade en databas för att försöka samla all information om Anderslöv på ett ställe. Mest för min egen skull, men givetvis så är alla välkomna!

J.Anderslov.info:s ansvar

Anderslov.info är en informationsportal gjord i syfte att underlätta för boende i och omkring Anderslöv att hitta information om företag, föreningar, skolor och aktiviteter på orten.

Anderslov.info tar inget ansvar för eventuella felaktiga uppgifter.

Anderslov.info frånsäger sig all form av ansvar eller förpliktelse rörande riktighet, innehåll, fullständighet, laglighet, funktionalitet eller tillgång rörande information eller material funnet vid sökning på sajten.

Vi kan ändra eller ta bort våra tjänster allt eftersom, av flera anledningar, och utan förvarning, vilket inkluderar rätten att avsluta med eller utan förvarning, varken till dig, någon användare eller annan tredje part.


Om Cookies
Cookies används bara för att snabba upp hantering av inloggning,
De har alltså ingen relevans för vanliga besökare.©2005-2008 Anderslov.info | manager@anderslov.info